Հայ գրող Դօրիանի dorian.am անձնական կայքը գործում է 2009 թվականից։ Կայքի մասին առավել մանրամասն կարող եք տեղեկանալ «Կայքի մասին» բաժնում։ Հեղինակի կենսագրությանը կարող եք ծանոթանալ «Կենսագրություն» բաժնում։