fbpx

Դու իմ հրեշտակն ես

Այսօր դու իմ հրեշտակն ես`
Պատրաստ կանգնած թիկունքիս,
Վաղը հիմար գլխիս վրա
Քար կնետես երկնքից:

🔥 Նորությունները տեսնելու համար սեղմեք  այստեղ