Categories
Քառյակ Չափածո

Քեմփբլ

Փորձանքը մենակ չի գալիս`
Փորձանքը գալիս է քեզ հետ, իմ Քեմփբլ,
Հեռախոսով երբ «գլխիս ես տալիս»,
Կյանքս կորցնում է տեմպը:

🔥 Նորությունները տեսնելու համար սեղմեք  այստեղ