fbpx

Քեմփբլ

Փորձանքը մենակ չի գալիս`
Փորձանքը գալիս է քեզ հետ, իմ Քեմփբլ,
Հեռախոսով երբ «գլխիս ես տալիս»,
Կյանքս կորցնում է տեմպը:
Դօրիան
Դօրիան

Այս ստեղծագործության հեղինակն է հայ գրող Դօրիանը։ Կարող եք կարդալ նրա 👉կենսագրությունը։