Շնորհակալ եմ մենություն

Շնորհակալ եմ մենություն,
Որ տալիս ես ինձ հանգեր,
Որ դառնում ես ինձ ընկեր։

Ինձ խղճալուդ,
Բայց երբեք չտրտնջալուդ,
Ինձ սիրելու,
Բայց հավերժ քեզ չկապելու,
Եվ անգամ ապրելուս համար
Շնորհակալ եմ քեզ, մենություն։

Խոսքս լսիր՝
Երջանկության համար նույնպես
Քեզ հազար միլիոն մերսի։